Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Karoliniškių rinkimų apygardoje Nr. 8 kandidatas STASYS BRUNDZA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869919037
Elektroninio pašto adresas: lak@lak1926.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JOLANTA KMELNICKIENĖ
Telefonas: 868752059
El. paštas: lak@lak1926.lt
Dalyvių sąrašas