2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VALDAS    VASILIAUSKAS

Apygarda: Šeškinės (Nr.6)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 4


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: VALDAS VASILIAUSKAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: GRAŽINA
  Pavardė: VASILIAUSKIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, UAB ALFA. LT
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2007-04-13 2012-06-07 122220740 UAB LIETUVOS ŽINIOS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2007-04-20 2012-05-16 156673480 UAB KOCERNAS ACHEMOS GRUPĖ

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2009-01-01 37294 DANSKE BANKAS TERMINUOTAS INDĖLIS
  Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-06-01 233516 112020136 ŪKIO BANKAS TERMINUOTAS INDĖLIS
  Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2010-12-20 534665 112025592 BANKAS NORDEA TERMINUOTAS INDĖLIS
  Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-03-13 49875 112021238 AB SEB BANKAS TERMINUOTAS INDĖLIS