2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VALDAS    VASILIAUSKAS

Apygarda: Šeškinės (Nr.6)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 4


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1951 m. gruodžio 10 d. Lazdijų mieste.
  1970 m. baigė Lazdijų vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti žurnalistikos. Universitetą baigė 1975 m.
  Dar studijuodamas 1974 m. pradėjo dirbti savaitraščio „Literatūra ir menas“ Teatro ir kino skyriaus korespondentu, vėliau dirbo šio skyriaus vedėju, paskui – „Literatūros ir meno“ atsakinguoju sekretoriumi.
  Prasidėjus M. Gorbačiovo „perestroikai“ 1985 m. buvo paskirtas Kultūros ministerijos Meno reikalų valdybos viršininku, juo dirbo iki 1989 m. Tais pačiais metais grįžo į „Literatūros ir meno“ atsakingojo sekretoriaus pareigas.
  1990–1992 m. buvo dienraščio „Lietuvos aidas“ Kultūros skyriaus vedėjas.
  1992 m. įkūrė pirmąjį savaitinį žurnalą Lietuvoje ir Baltijos kraštuose „Veidas“, jo vyriausiuoju redaktoriumi buvo iki 1996 m. Tais pačiais metais perėjo į „Lietuvos rytą“, čia įkūrė pirmąjį televizijos žurnalą Lietuvoje „TV antena“, jo redaktoriumi buvo iki 1987 m. Tais pačiais metais įkūrė savaitinį žurnalą „Ekstra“. Iš jo išaugo „Lietuvos ryto“ šešių žurnalų grupė UAB „Ekstra“. Šiai grupei vadovavo beveik dešimtmetį.
  2007 m. tapo „Lietuvos žinių“ generaliniu direktoriumi ir vyriausiuoju redaktoriumi. Dienraščiui vadovavo penkerius metus – iki 2012 m. birželio mėn.
  1989 m. pripažintas geriausiu sezono Lietuvos teatro kritiku, 1986–1988 m. buvo išrinktas Lietuvos teatro sąjungos Teatrologų sekcijos pirmininku, yra paskelbęs daugybę teatro kritikos straipsnių, taip pat ir užsienio spaudoje – rusų, anglų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Nepriklausomybės laikais aktyviau pasireiškė kaip publicistas, politikos apžvalgininkas ir komentatorius.
  2008 m. JAV Los Andželo lietuvių fronto bičiuliai už politinę publicistiką apdovanojo Laisvės premija.
  „Vagos“ leidykla 1984 m. išleido jo novelių rinkinį „Žiemos sapnas“, 1989 m. – teatro kritikos straipsnių rinkinį „Teatras be iliuzijų“. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 1995 m. išleido politinės publicistikos rinkinį „Amžinasis nomenklatūros pavasaris“. Šiais metais Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla yra numačiusi išleisti teatro kritikos knygą „Teatro malonumas“.
  Vedęs (1978 m.). Su žmona Gražina (g. 1958 m.) užaugino dukrą Gabrielę (g. 1979 m.) ir sūnų Kristupą (g. 1990 m.).