2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

ONA    JUKNEVIČIENĖ

Iškėlė: Lietuvos centro partija
numeris sąraše: 1

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 234787,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 3000,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 747254,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 0,00 Lt
V. Gautos paskolos: 0,00 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM305 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)
57535,80 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma)
12887,00 Lt