2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

ONA    JUKNEVIČIENĖ

Iškėlė: Lietuvos centro partija
numeris sąraše: 1

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Kandidatės biografija
ONA JUKNEVIČIENĖ
KANDIDATĖ Į EUROPOS PARLAMENTĄ
IŠKELTA LIETUVOS CENTRO PARTIJOS

Ona Juknevičienė gimė 1955 m. balandžio 28 d. Trakų rajono Dusmenėlių kaime.
1973 m. baigė Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą.
Baigė Vilniaus valstybinio universiteto (dab. – Vilniaus universitetas) Pramonės ekonomikos fakultetą.
1986–1989 m. – Vadybos akademijos vyresnioji dėstytoja, vėliau – Darbo ir socialinių tyrimų instituto mokslo darbuotoja.
Ekonomikos ir privatizacijos srityje tobulinosi JAV, Lenkijoje. 1992 m. apgynė mokslinę disertaciją, buvo suteiktas socialinių mokslų daktarės laipsnis. Dėstė ekonomiką Vilniaus universitete.
Nuo 1992 m. dirbo Lietuvos ir JAV bendros įmonės „ESOP Services International“ privatizavimo eksperte, vėliau – šios bendrovės vadove.
Nuo 1995 m. dirbo generaline direktore įmonių reorganizavimo konsultacinėje agentūroje „Consulta“, kuri vykdė ES PHARE ir Pasaulio banko finansuojamus projektus. Dirbo vyriausiąja reziduojančia patarėja įgyvendinant Pasaulio banko techninės paramos projektą Uzbekistano Respublikoje. Nuo 2000 m. rudens dirbo Ministro Pirmininko patarėja įmonių privatizavimo, reorganizavimo ir bankroto klausimais, po metų grįžo į Pasaulio banką ir trejus metus ėjo vyriausiosios reziduojančios patarėjos pareigas įgyvendinant techninės paramos projektą Serbijos Respublikoje.
Dirbdama tęsė mokslinę veiklą – skaitė paskaitas, paskelbė straipsnių Lietuvos, JAV ir Danijos leidiniuose.
Nuo 2004 m. – Europos Parlamento narė, ES ir Centrinės Azijos bei Mongolijos Respublikų bendradarbiavimo komitetų pirmininkė, Delegacijų pirmininkų sueigos narė, iki 2007 m. – Biudžeto kontrolės, Užimtumo ir socialinių reikalų, Ekonomikos ir pinigų politikos komitetų narė, vėliau –Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, delegacijos tarpparlamentiniams ryšiams su Afganistanu narė, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narė. Dalyvauja politinėje Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos (ALDE), Europos demokratų partijos (EDP) veikloje. Yra EDP prezidiumo ir tarybos narė.
2008 m. vasario 4 d. dėl to, kad Darbo partija balsavo už Atominės elektrinės įstatymą, narystę šioje partijoje nutraukė.
Moka anglų, lenkų, rusų kalbas, supranta prancūzų, serbų, ukrainiečių ir baltarusių kalbas.
Pomėgiai: džiazas, teatras, kelionės, slidinėjimas kalnuose.
Turi dvi suaugusias dukteris – Rūtą ir Simoną.