2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

ONA    JUKNEVIČIENĖ

Iškėlė: Lietuvos centro partija
numeris sąraše: 1

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

5. Gimimo data 1955-04-28
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Dusmenėlių kaimas, Trakų rajonas
11. Tautybė lietuvė

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Vilniaus universitetas Pramonės ekonomika 1981

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį socialinių mokslų daktaras
13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, lenkų, prancūzų, rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Liberalų sąjunga (buvau), Darbo partija (buvau), Europos demokratų partija (esu)

15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Europos parlamentas 2004 - 2009

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Europos parlamentas - narė
17. Visuomeninė veikla Nenurodė
18. Pomėgiai džiazas, teatras, kelionės, kalnai
19. Šeiminė padėtis išsituokusi
20. Vaikų vardai (pavardės) Rūta, Simona

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė