Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Antanas    DUMBRAUSKAS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 78

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1957-05-18
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Akademijos mstl.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Piktožių km., Klaipėdos raj., Lietuva
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos žemės ūkio akademija Inžinierius hidortechnikas 1980
  Vidurinis Gragždų I vidurinė m-la 1975

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Technikos mokslų daktaras , vardą Docentas

  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Naujoji sąjunga (socialliberalai)
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos žemės ūkio universitetas, prodekanas + 0.5 etato docento pareigos
  17. Visuomeninė veikla Tarptautinės hidrologų sąjungos narys, Šiaurės šalių hidrologų sąjungos narys, Mokslininkų sąjungos narys
  18. Pomėgiai Kelionės po Lietuvos kaimus, Kompiuterinė technika
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Laima Dumbrauskienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Agnė Kerienė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Mokslo sritys: hidrologija, geoinformacinės technologijos, hidroprocesų modeliavimas