Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Romualdas    PATALAVIČIUS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 36

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Romualdas PATALAVIČIUS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministero patarėjas
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Asta
  Pavardė: Patalavičienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: UAB Baltimtransa, direktorė
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) VILNIUS PIRKTA
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) KLAIPĖDA PIRKTAS KREDITO BŪDU
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) VILNIAUS RAJONAS PASISTATYTA
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) VILNIUS PIRKTA
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai VILNIAUS RAJONAS PIRKTA IŠ VALSTYBĖS
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai KLAIPĖDOS RAJONAS PIRKTAS

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Kitos pajamos KAZOKIENĖ ELENA
  Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB HIDROENERGIJA
  Su darbo santykiais susijusios pajamos GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
  Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB BALTIMTRANSA
  Su darbo santykiais susijusios pajamos LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

  IV. Vertybiniai popieriai
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas
  Kiti vertybiniai popieriai UAB ENERGIJOS VERSMĖ
  Kiti vertybiniai popieriai UAB BALTIMTRANSA
  Kiti vertybiniai popieriai AB UTENOS MĖSA
  Kiti vertybiniai popieriai UAB BALTIKIMAS

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Gauta paskola SEB BANKAS 2005
  Suteikta paskola UAB BALTIMTRANSA 2005
  Suteikta paskola UAB BALTKIMAS 2005
  Kita (laidavimas, garantija, rankpinigiai, lizingas ir t. t.) SEB BANKUI dėl UAB BALTIMTRANSA 2005

  VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
  Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
  Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga UAB BALTIMTRANSA AUTOPERVEŽIMŲ PASLAUGOS
  Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga UAB BALTKIMAS PREKYBA