Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Romualdas    PATALAVIČIUS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 36

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1957 m. rugpjūčio 11 d. Klaipėdos mieste.
  Baigęs Klaipėdos K. Donelaičio vidurinę mokyklą, 1976 m. įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą, jį 1981 m. sėkmingai baigė ir buvo paskirtas dirbti Vilniaus valstybinio universiteto stažuotoju tyrėju.
  Nuo 1984 iki 1986 m. dirbo Sąjunginio mažųjų elektros mašinų instituto Techninių ekonominių tyrimų skyriaus viršininko pavaduotoju. Dirbdamas šiame institute, 1984 m. įstojo į Mokslų akademijos Ekonomikos instituto aspirantūrą (doktorantūrą).
  Nuo 1986 m. rudens pradėjo dirbti Mokslų akademijos Ekonomikos instituto Strateginio planavimo skyriaus moksliniu bendradarbiu ir dirbo iki instituto reorganizavimo 1992 m. liepos 31 d.
  Šiame institute 1990 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją „Naujovių valdymo tobulinimas Lietuvos elektrotechnikos pramonės pavyzdžiu“.
  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu dirbdamas Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institute dalyvavo rengiant pirmąjį Lietuvos Respublikos bankroto įstatymą. Ekonomikos teoriją yra dėstęs Muzikos akademijoje ir Teisės universitete.
  1997 m. pradėjo dirbti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Socialinės ekonomikos ir vadybos katedroje vyresniuoju dėstytoju (lektoriumi). Skaitė mikroekonomikos, makroekonomikos, finansų pagrindų, verslo pagrindų kursus. Norėdamas aktyviau įsitraukti į mokslinį darbą, 1999 m. rudenį pradėjo dirbti Ekonomikos ir privatizacijos instituto prie Ūkio ministerijos Ūkio raidos problemų skyriaus vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Dalyvavo rengiant šiuos instituto mokslinius darbus: „Lietuvos ūkio plėtojimo strategija iki 2015 metų“, „Lietuvos užsienio prekybos analizė ir prognozavimas“, „Valstybės investicijų efektyvumo įvertinimas Lietuvos ūkyje“. Yra keleto ekonominių publikacijų autorius.
  Nuo 2000 m. gegužės mėnesio iki kadencijos pabaigos dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus referentu ekonomikos klausimais.
  Nuo 2003 m. dirbo Seimo Pirmininko Artūro Paulausko vyresniuoju patarėju ekonomikos klausimais. Seimo Pirmininkui tapus laikinuoju Respublikos Prezidentu, dirbo laikinai einančio Respublikos Prezidento pareigas Artūro Paulausko patarėju ekonomikos klausimais. Nuo 2005 m. dirbo Seimo Audito komiteto biuro patarėju. Šiuo metu dirba Aplinkos ministerijoje ministro patarėju.
  Gerai moka rusų ir lenkų kalbas, skaito mokslinę literatūrą ir bendrauja anglų kalba.
  Laisvalaikiu mėgsta žvejoti, slidinėti, keliauti.
  Vedęs. Žmona Asta yra baigusi Šiaulių pedagoginio universiteto Klaipėdos fakultetą.