Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Henrikas Giedrius    VAITIEKŪNAS

Apygarda: Rokiškio (Nr.50)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 10

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Henrikas Giedrius VAITIEKŪNAS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Informacija nepateikta
  Kitos darbovietės, pareigos: UAB "Media Team"

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Marytė
  Pavardė: Vaitiekūnienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: UAB "Vilniaus vandenys" -skyriaus viršininko pavaduotoja
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Vilnius Privatizuotas

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Spaudos televizija", vėliau pakeitusi pavadinimą į UAB "Media Team"
  Autorinis atlyginimas "Valstiečių laikraštis"

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Gauta paskola "Parex" bankas