2008 m. spalio 12 d. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą ir Referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimoRokiškio (Nr.50) rinkimų apygarda


Puslapis atnaujintas 2008-10-19 17:44.

Apylinkių skaičius 40
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių 32544, rinkimuose dalyvavo 16286 (50,04%),
  negaliojančių biuletenių 804 (4,94%), galiojančių biuletenių 15482 (95,06%).

Rinkimų rezultatas - reikalingas pakartotinis balsavimasPastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo rinkimų apygardos rinkėjų skaičiaus.

Balsavimo rezultatai apygardoje


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo galiojančių biuletenių
apygardoje
Vytautas SAULIS 3144 385 3529 22,79% 21,67%
Algis KAZULĖNAS 2355 415 2770 17,89% 17,01%
Egidijus VILIMAS 1852 197 2049 13,23% 12,58%
Aloyzas JOČYS 1640 219 1859 12,01% 11,41%
Vidmantas KANOPA 1376 168 1544 9,97% 9,48%
Augustinas DAUNYS 1146 80 1226 7,92% 7,53%
Gintaras GIRŠTAUTAS 840 151 991 6,40% 6,08%
Henrikas Giedrius VAITIEKŪNAS 730 60 790 5,10% 4,85%
Vaidas KUKARĖNAS 255 36 291 1,88% 1,79%
Vladimir FOMIN 262 17 279 1,80% 1,71%
Stanislovas GUŠČIUS 131 23 154 0,99% 0,95%
Iš viso 13731 1751 15482  

Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. J.Tumo-Vaižganto 2590 1311 50,62 62 4,73 1249 95,27
2. Senamiesčio 2742 1353 49,34 43 3,18 1310 96,82
3. Mikrorajono 1923 1009 52,47 51 5,05 958 94,95
4. J.Tūbelio 2894 1404 48,51 53 3,77 1351 96,23
5. Respublikos 2550 1330 52,16 58 4,36 1272 95,64
6. Bajorų 947 446 47,10 24 5,38 422 94,62
7. Čedasų 243 122 50,21 7 5,74 115 94,26
8. Kavoliškio 1573 675 42,91 29 4,30 646 95,70
9. Skemų 728 293 40,25 26 8,87 267 91,13
10. Žiobiškio 513 229 44,64 8 3,49 221 96,51
11. Kazliškio 470 258 54,89 14 5,43 244 94,57
12. Konstantinavos 230 128 55,65 13 10,16 115 89,84
13. Obelių 1014 562 55,42 28 4,98 534 95,02
14. Pandėlio 1589 766 48,21 52 6,79 714 93,21
15. Juodupės 1708 876 51,29 53 6,05 823 93,95
16. Juodupės kaimiškoji 902 333 36,92 18 5,41 315 94,59
17. Maineivų 308 165 53,57 14 8,48 151 91,52
18. Lukštų 300 144 48,00 7 4,86 137 95,14
19. Jūžintų 929 453 48,76 16 3,53 437 96,47
20. Laibgalių 733 357 48,70 15 4,20 342 95,80
21. Sėlynės 279 152 54,48 7 4,61 145 95,39
22. Kamajų 642 357 55,61 27 7,56 330 92,44
23. Aukštakalnių 353 186 52,69 5 2,69 181 97,31
24. Duokiškio 242 150 61,98 12 8,00 138 92,00
25. Kalvių 385 191 49,61 15 7,85 176 92,15
26. Salų 448 243 54,24 13 5,35 230 94,65
27. Kriaunų 528 270 51,14 15 5,56 255 94,44
28. Lašų 322 190 59,01 3 1,58 187 98,42
29. Kairelių 295 174 58,98 8 4,60 166 95,40
30. Pakriaunių 257 146 56,81 6 4,11 140 95,89
31. Aleksandravėlės 205 106 51,71 6 5,66 100 94,34
32. Zarinkiškių 248 115 46,37 8 6,96 107 93,04
33. Antanašės 378 193 51,06 17 8,81 176 91,19
34. Obelių 594 314 52,86 13 4,14 301 95,86
35. Suvainiškio 239 128 53,56 7 5,47 121 94,53
37. Sriubiškių 300 162 54,00 8 4,94 154 95,06
38. Lailūnų 305 161 52,79 10 6,21 151 93,79
40. Panemunio 348 173 49,71 7 4,05 166 95,95
41. Stoties 892 466 52,24 17 3,65 449 96,35
42. Panemunėlio 398 195 48,99 9 4,62 186 95,38
Iš viso 32544 16286 50,04% 804 4,94% 15482 95,06%