Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Liudmila    ZUMERIENĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 116

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Liudmila ZUMERIENĖ
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, ministerijos sekretorė
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Remigijus
  Pavardė: Zumeras
  Darbovietė (-ės), pareigos: Respublikinis mitybos centras, gydytojo padėjėjas
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Vilniuje privatizuotas
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Vilniuje pastatytas
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Vilniuje metalinis garažas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Vilniuje, Švenčionėlių ir Šalčininkų rajonuose privatizuotas, gautas dovanų, pirkti

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Kitos pajamos -
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Respublikinis mitybos centras
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
  Autorinis atlyginimas VŠĮ Vilniaus teisės ir verslo kolegija

  IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
  Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
  Pareigos ar ryšiai AB "Smiltynės perkėla" Stebėtojų tarybos pirmininkė
  Pareigos ar ryšiai VĮ "Tarptautinis Vilniaus oro uostas" Valdybos pirmininkė
  Pareigos ar ryšiai AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" Stebėtojų tarybos pirmininkė
  Pareigos ar ryšiai AB "Lietuvos geležinkeliai" Valdybos pirmininkė
  Pareigos ar ryšiai VĮ "Oro navigacija" Valdybos pirmininkė