Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Liudmila    ZUMERIENĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 116

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1952 m. liepos 6 d. Suvalkijoje – Marijampolė. Su tėvais 1963 m. persikėlė gyventi į Vilnių.
  1970 m. baigė Vilniaus miesto 7-ąją vidurinę mokyklą, 1971 m. – Vilniaus 21-ąją technikos mokyklą, o 1977 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir įgijo teisininko kvalifikaciją.
  1971 m. pradėjo darbinę veiklą. 1971–1979 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose, ėjo įvairias nestatutinio tarnautojo pareigas. 1979 m. pradėjo dirbti Vilniaus miesto Liaudies deputatų tarybos Spalio rajono vykdomojo komiteto instruktore ir dirbo iki 1981 m.
  1981–1997 m. dirbo Miškų ūkio ministerijoje vyriausiąja inžiniere Bendrojo skyriaus viršininko, Miškų politikos, Mokslo, Švietimo ir užsienio skyriaus vyr. konsultante.
  Likvidavus Miškų ūkio ministeriją, 1977–1998 m. dirbo Statybos ir urbanistikos ministerijoje Užsienio ryšių ir investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja, Juridinio skyriaus viršininke eksperte. 1998–2001 m. dirbo Aplinkos ministerijoje ministerijos sekretoriaus pavaduotoja. 2001–2002 m. – Susisiekimo ministerijoje ministro patarėja.
  Nuo 2002 m. eina Susisiekimo ministerijoje ministerijos sekretorės pareigas. Kuruoja geležinkelių transporto, tranzito ir civilinės aviacijos klausimus.
  Yra Lietuvos socialdemokratų partijos narė.
  Dirbdama kėlė profesinę kvalifikaciją, mokėsi kalbų. Keletą metų Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje skaitė komercinės teisės, konkurencinės veiklos teisinio reglamentavimo, civilinės teisės paskaitas.
  Gali bendrauti anglų, rusų kalbomis, supranta lenkų kalbą.
  Ištekėjusi. Vyras Remigijus dirba Respublikiniame mitybos centre gydytojo padėjėju. Turi sūnų.