Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Edmundas    JONYLA

Apygarda: Raseinių (Nr.42)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 97

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Edmundas JONYLA
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Informacija nepateikta
  Kitos darbovietės, pareigos: D.Jonylienės I.Į - vadybininkas; E. Jonylos ūkininko ūkis - savininkas

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Danutė
  Pavardė: Jonylienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: D.Jonylienės I.Į. - savininkė; E.Jonylos ūkininko ūkis - administratorė
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Raseinių rajono savivaldybė Pirkta
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Raseinių rajono savivaldybė Pasistatytas
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Raseinių rajono savivaldybė Pirkta
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Raseinių rajono savivaldybė Pirkta
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Raseinių rajono savivaldybė Atkurta nuosavybė
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Raseinių rajono savivaldybė Dovanotas

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Žemės ūkio veiklos pajamos E.Jonylos ūkininko ūkis
  Privalomo registruoti nekilnojamojo turto nuomos pajamos ŽUB "Šlyna"
  Privalomo registruoti nekilnojamojo turto nuomos pajamos UAB "TEO"
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Raseinių rajono savivaldybė
  Su darbo santykiais susijusios pajamos D.Jonylienės I.Į.

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Gauta paskola Raseinių kredito unija 2007-08-02
  Gauta paskola AB DnB NORD bankas 2005-11-22

  VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
  Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
  Individuali įmonė D.Jonylienės I.Į. Mažmeninė prekyba