Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas    BUDREVIČIUS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 20

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Jonas BUDREVIČIUS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: AB Turto bankas, Valdybos pirmininkas
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Regina Marijona
  Pavardė: Budrevičienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: VšĮ Šeškinės poliklinika, gydytoja
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Vilniaus raj. Pirktas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Širvintų raj. Pirktas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Pasvalio raj. Paveldėta
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Biržų m. Paveldėtas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Vilniaus raj. Pirktas

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Žemės ūkio veiklos pajamos Žemės ūkis veikla
  Su darbo santykiais susijusios pajamos VšĮ Šeškinės poliklinika
  Su darbo santykiais susijusios pajamos VĮ Turto fondas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos AB Turto bankas
  Dividendai UAB "Pasvalio agrochemija"
  Dividendai TEO

  IV. Vertybiniai popieriai
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas
  Akcijos UAB "Pasvalio agrochemija"
  Akcijos TEO