Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas    BUDREVIČIUS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 20

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1945 m. rugpjūčio 31 d. Biržuose darbininkų šeimoje. Lietuvis.
  Baigęs Biržų vidurinę mokyklą, 1961–1964 m. dirbo šaltkalviu remontininku Biržų melioracijos statybos valdyboje.
  1964–1967 m. tarnavo tarybinėje armijoje.
  1980–1984 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas) ir įgijo ekonomisto specialybę. 1993 m. Kauno vadybos ir kalbų kolegijoje įgijo verslo vadybininko specialybę.
  1967–1991 m. dirbo Lietuvos komunistų partijos Biržų rajono komiteto instruktoriumi, Pasvalio, Panevėžio rajonų komitetų skyrių vedėju, Panevėžio ir Akmenės rajonų komitetų sekretoriumi.
  Nuo 1991 m. užsiėmė privačiu verslu: 1991–1994 m. buvo individualios įmonės „Ragas“ savininku, 1994–2000 m. – UAB „Jorela“ direktorius. Taip pat ūkininkavo ekologiniame ūkyje Pasvalio rajone, Užusienio kaime, buvo VšĮ „Tatulos programa“ valdybos narys.
  1990–2002 m. – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys, ėjo valdybos nario, Ekonomikos komiteto pirmininko pareigas. Inicijavo Pasvalio verslininkų asociacijos kūrimą ir buvo jos pirmininkas.
  Nuo 2001 m. yra Lietuvos socialdemokratų partijos narys, buvo šios partijos tarybos narys. 2001–2005 m. buvo Lietuvos socialdemokratų partijos Pasvalio skyriaus pirmininku. Nuo 2005 m. gegužės 14 d. yra renkamas Lietuvos socialdemokratų partijos Finansų komisijos pirmininku.
  2000–2004 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys, priklausė Socialdemokratinės koalicijos frakcijai. Buvo Seimo Ekonomikos komiteto, Verslo užimtumo komisijos narys, šios komisijos pirmininkas, taip pat Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys, šios Asamblėjos Ekonomikos komiteto pirmininkas.
  Nuo 2005 m. dirba AB Turto bankas, o nuo 2005 m. rugpjūčio 30 d. yra šio banko valdybos pirmininkas.
  Moka latvių ir rusų kalbas.
  Vedęs. Žmona Regina dirba gydytoja. Turi dukterį Roveną, sūnų Šarūną.