Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vytenis Povilas    ANDRIUKAITIS

Apygarda: Žirmūnų (Nr.4)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 13

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1951 m. rugpjūčio 9 d. Jakutijoje, Bulunsko rajone, Kiusiuro kaime, prie Laptevų jūros. Tėvai su dviem mažamečiais vaikais iš Lietuvos į Sibirą buvo deportuoti 1941 m. birželio 14 d. Šeimoje buvo penktas vaikas. Kartu su motina ir dviem vyresniais broliais grįžo į Lietuvą 1958 m. rudenį. Po metų grįžti buvo leista ir tėvui. Apsigyveno Kaune.
  1969 m. aukso medaliu baigė Kauno 24-ąją vidurinę mokyklą. Aktyviai dalyvavo nelegalioje veikloje, už ją 1976 m. buvo suimtas ir tardytas Vilniuje. Apie tai byloja KGB archyvų medžiaga.
  1976 m., baigęs Kauno medicinos institutą, dirbo Ignalinos rajono centrinėje ligoninėje chirurgu, įgijo antrąją bendro chirurgo kategoriją.
  1985–1992 m. dirbo Vilniaus Respublikinėje klinikinėje ligoninėje kardiochirurgu, įgijo pirmąją kardiochirurgo kategoriją.
  1979–1984 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, jį baigė su pagyrimu.
  1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, išrinktas Žalgirio rinkimų apygardoje Nr. 4. Kandidatu iškėlė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Aukščiausiojoje Taryboje – Atkuriamajame Seime dirbo Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komisijoje, buvo Kovo 11-osios dokumentų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų teisės aktų rengimo darbo grupių nariu.
  1992–1996 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, išrinktas Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4. Seime dirbo Sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komitete pirmininko pavaduotoju, padėjo rengti socialinių, darbo, sveikatos, valstybės valdymo įstatymų projektus, buvo įstatymų projektų darbo grupių vadovas. 1994 m. – Europos Tarybos Žmogaus teisių ir juridinių reikalų komiteto narys.
  1996–2000 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, išrinktas Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4. Seime dirbo Valdymo reformų ir savivaldybių (vėliau – Valstybės valdymo ir savivaldybių) komitete.
  2000–2004 m. – Seimo narys, išrinktas Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4. Buvo Seimo Socialdemokratinės koalicijos (LDDP, LSDP, LRS) frakcijos seniūnu, Seimo opozicijos lyderiu. 2001 m. liepos 12 d. tapo Seimo Pirmininko pavaduotoju, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininku. Dalyvavo Europos Konvento darbe, aktyviai prisidėjo prie Konstitucijos Europai rengimo.
  2004 m. buvo pareikšti nepagrįsti įtarimai korupcija, Generalinė prokuratūra kreipėsi į Seimą, kad būtų panaikinta Seimo nario neliečiamybė. Seimui nesutikus, pats atsisakė Seimo nario mandato, kad galėtų būti apklaustas. Generalinė prokuratūra ikiteisminį tyrimą nutraukė. Tyrimas atskleidė STT tyrėjų padarytas technines klaidas. Dėl garbės ir orumo įžeidimo kreipėsi į teismą. Atsakovas buvęs generalinis prokuroras A. Klimavičius viešai atsiprašė už kandidato ir kitų Seimo narių įžeidimą.
  Socialdemokratas nuo 1976 m. Aktyviai dalyvavo atkuriant Lietuvos socialdemokratų partijos veiklą. 1989–1995 m., 1997–1999 m. buvo šios partijos pirmininko pavaduotojas, 1999–2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas, nuo 2001 m. sausio 27 d. – pirmininko pavaduotojas.
  2000 m. kovo–lapkričio mėnesiais – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys.
  1997 ir 2002 metais buvo kandidatas į Respublikos Prezidentus.
  Šiuo metu dirba privačios viešosios įstaigos – Socialinių ir ekonominių tyrimų instituto – direktoriumi. Nepagrindinėje darbovietėje Valstybiniame aplinkos sveikatos centre dirba gydytoju. Skaito paskaitas, rengia projektus sveikatos teisės ir socialiniais klausimais.
  Yra paskelbęs straipsnių medicinos istorijos ir chirurgijos, politologijos, teisės, darbo rinkos organizavimo ir kitais visuomenės gyvenimo klausimais. Dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra išrinktas Lietuvos rankinio federacijos prezidentu.
  Veikla įvertinta įvairiais valstybiniais apdovanojimais.
  Moka anglų, lenkų, rusų, vokiečių kalbas.
  Vedęs. Žmona Irena – lituanistė, dirba Lietuvos Aukščiausiojo Teismo „Informacinio biuletenio“ redakcijos vyriausiąja specialiste. Šeimoje trys vaikai: sūnus Šarūnas – finansininkas, sūnus Gediminas – teisininkas. Duktė Rūta – medicinos studentė.