Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vytenis Povilas    ANDRIUKAITIS

Apygarda: Žirmūnų (Nr.4)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 13

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1951-08-09
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Jakutijos autonominė TSR, TSRS (Jakutija, Rusija)
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus valstybinis universitetas Istorikas, visuomenės mokslų dėstytojas 1984
  Aukštasis Kauno medicinos institutas Gydytojas chirurgas 1975
  Vidurinis Kauno m. 24 vidurinė mokykla (dabar – P. Vileišio) 1969


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Anglų, Vokiečių, Lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 - 1992
  Lietuvos Respublikos Seimas 1992 - 1996
  Lietuvos Respublikos Seimas 1996 - 2000
  Lietuvos Respublikos Seimas 2000 - 2004
  Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2000 -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Viešoji įstaiga „Socialinių-ekonominių tyrimų institutas, direktorius
  17. Visuomeninė veikla Lietuvos socialdemokratų partijos narys, pirmininko pavaduotojas
  18. Pomėgiai Muzika, Eilėraščiai, Filosofija, Istorija, Kraštotyra, Turizmas
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Irena (Meižytė) Andriukaitienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Šarūnas, Vaikas Gediminas, Vaikas Rūta

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė