Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Justinas    KAROSAS

Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 12

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1937 m. rugsėjo 7 d. Marijampolės rajono Sangrūdos kaime valstiečių šeimoje.
  1958 m. baigė Sangrūdos vidurinę mokyklą. 1958 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą, jį baigė 1963 m., įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybę.
  1967–1969 m. studijavo Vilniaus universiteto aspirantūroje. 1969 m. apgynė filosofijos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją.
  1971–1972 m. stažavo Vienos universitete (Austrija).
  1981 m. paskirta A. von Humboldto fondo (VFR) stipendija, todėl nuo 1984 m. daugiau negu pusantrų metų stažavo Frankfurto prie Maino, Manheimo ir Gyseno universitetuose, čia rinko medžiagą habilitaciniam darbui.
  1994 m. pirmasis iš nepriklausomos Lietuvos filosofų Vilniaus universitete apgynė habilitacinį darbą, už jį suteiktas habilituoto humanitarinių mokslų daktaro vardas.
  1963–1967 m. – Vilniaus universiteto Filosofijos katedros asistentas, vyresnysis dėstytojas, docentas.
  1989 m. buvo išrinktas šio universiteto naujo įkurto Filosofijos fakulteto dekanu, juo dirbo iki 1992 m.
  2000 m. suteiktas profesoriaus vardas.
  1992–1996 m. ir 1996–2000 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Užsienio reikalų komitete, Švietimo, mokslo ir kultūros komitete, buvo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuvos demokratinės darbo partijos frakcijos seniūnas, seniūno pavaduotojas.
  2000–2003 m. – Druskininkų savivaldybės tarybos narys.
  2000 m. išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu Lazdijų–Druskininkų rinkimų apygardoje Nr. 71.
  2004 m. išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu Lazdijų–Druskininkų rinkimų apygardoje Nr. 71. Yra Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Tarptautinių ryšių su Vokietija grupės pirmininkas.
  Buvo TSKP narys, aktyvus LKP atsiskyrimo nuo TSKP šalininkas. Nuo 1990 m. – Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, buvo partijos pirmininko pavaduotojas, tarybos narys. Nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos narys.
  Kelių knygų, keliasdešimties straipsnių ideologijos ir vertybių teorijos klausimais, paskelbtų Lietuvoje ir užsienyje, autorius.
  Apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi. Turi kai kurių kitų Europos Sąjungos valstybinių apdovanojimų. Yra Druskininkų miesto Garbės pilietis.
  Mokas vokiečių ir rusų kalbas.
  Pomėgiai – meistravimas ir ūkininkavimas sodyboje, gerų detektyvinių romanų skaitymas.
  Vedęs. Žmona Vida Zita Karosienė – filologė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė, dirba Vilniaus universiteto Vokiečių kalbos katedroje. Turi dvi dukteris ir penkis vaikaičius.