Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Justinas    KAROSAS

Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 12

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1937-09-07
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Lietuva, Marijampolės raj., Sangrūda
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aspirantūra Vilniaus universitetas Filosofija 1969
  Aukštasis Vilniaus Universitetas Lietuvių k. ir literatūra 1963

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Habilituotas humanitarinių mokslų daktaras , vardą Profesorius

  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LKP, LDDP, LSDP

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Lietuvos Respublikos Seimo narys 1992 - 1996
  Lietuvos Respublikos Seimo narys 1996 - 2000
  Druskininkų savivaldybės taryba, tarybos narys 2000 - 2003
  Lietuvos Respublikos Seimo narys 2000 - 2004
  Lietuvos Respublikos Seimo narys 2004 - 2008

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys, LR Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas
  17. Visuomeninė veikla LSDP Tarybos narys
  18. Pomėgiai Meistravimas bei ūkininkavimas sodyboje, Gerų detektyvinių romanų skaitymas
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vida Zita Karosienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Aušra ir Edita, Anūkas (-ė) 5 vaikaičiai

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė