Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Aleksandras    PETRULIS

Apygarda: Anykščių - Kupiškio (Nr.49)
Iškėlė: "Fronto" partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: "Fronto" partija
numeris sąraše: 19

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1949-01-08
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Panevėžys
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Politinio švietimo sistemoje Filosofijos fakultetas 1978
  Aukštasis VISI inžinierius 1972


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Lenkų, Vokiečių, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau pionierium, komjaunuoliu, TSKP nariu iki 1989 m.

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  nebuvau -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Algerma" direktorius
  17. Visuomeninė veikla Medžiotojų klubo prezidentas
  18. Pomėgiai medžioklė, žvejyba, muzika
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rima
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Gražina Beatričė Petrulytė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nuo 1978 m. dešimt metų dirbau antraeilėse pareigose dėstytoju valandininku VISI filosofijos katedroje, nuo 2007-09-01 iki 2008-06-15 LRT muzikinės laidos "Kapitonų mūšis" vedėjas