2008 m. spalio 12 d. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą ir Referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimoAnykščių - Kupiškio (Nr.49) rinkimų apygarda


Puslapis atnaujintas 2008-10-19 17:44.

Apylinkių skaičius 50
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių 35621, rinkimuose dalyvavo 17464 (49,03%),
  negaliojančių biuletenių 1032 (5,91%), galiojančių biuletenių 16432 (94,09%).

Rinkimų rezultatas - reikalingas pakartotinis balsavimasPastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo rinkimų apygardos rinkėjų skaičiaus.

Balsavimo rezultatai apygardoje


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo galiojančių biuletenių
apygardoje
Antanas BAURA 3260 483 3743 22,78% 21,43%
Arvydas ANUŠAUSKAS 2680 665 3345 20,36% 19,15%
Vytautas GALVONAS 2089 350 2439 14,84% 13,97%
Ričardas SARGŪNAS 1998 276 2274 13,84% 13,02%
Alvydas GERVINSKAS 1552 191 1743 10,61% 9,98%
Daina KRASAUSKIENĖ 1012 109 1121 6,82% 6,42%
Aleksandras PETRULIS 490 50 540 3,29% 3,09%
Violeta RAUGALIENĖ 401 42 443 2,70% 2,54%
Juozas SAGATAUSKAS 328 70 398 2,42% 2,28%
Vytautas JANULIS 314 72 386 2,35% 2,21%
Iš viso 14124 2308 16432  

Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Senamiesčio 3441 1861 54,08 89 4,78 1772 95,22
1. Adomynės 525 243 46,29 14 5,76 229 94,24
2. Janydžių 1783 1047 58,72 52 4,97 995 95,03
3. Ažupiečių 1716 922 53,73 38 4,12 884 95,88
4. Liudiškių 2749 1337 48,64 59 4,41 1278 95,59
5. Piktagalio 497 247 49,70 8 3,24 239 96,76
5. Biliūnų 231 115 49,78 5 4,35 110 95,65
6. Ažuožerių 681 332 48,75 25 7,53 307 92,47
6. Juodpėnų 316 162 51,27 11 6,79 151 93,21
7. Elmos 1124 535 47,60 28 5,23 507 94,77
8. Burbiškio 845 322 38,11 13 4,04 309 95,96
9. Šlavėnų 411 148 36,01 6 4,05 142 95,95
10. Laičių 278 143 51,44 7 4,90 136 95,10
10. Debeikių 1302 566 43,47 28 4,95 538 95,05
11. Leliūnų 392 179 45,66 9 5,03 170 94,97
11. Lukonių 470 196 41,70 8 4,08 188 95,92
12. Migonių 217 108 49,77 5 4,63 103 95,37
12. Kavarsko 970 515 53,09 59 11,46 456 88,54
13. Dabužių 265 111 41,89 7 6,31 104 93,69
13. Naivių 382 158 41,36 12 7,59 146 92,41
14. Janušavos 782 332 42,46 18 5,42 314 94,58
14. Noriūnų 1531 656 42,85 51 7,77 605 92,23
15. Svirnų 476 223 46,85 1 0,45 222 99,55
16. Rudilių 480 197 41,04 8 4,06 189 95,94
16. Šerių 405 203 50,12 23 11,33 180 88,67
17. Šovenių 165 91 55,15 2 2,20 89 97,80
18. Skapiškio 731 370 50,62 29 7,84 341 92,16
18. Kurklių 545 276 50,64 14 5,07 262 94,93
19. Kurklelių 395 180 45,57 9 5,00 171 95,00
19. Skverbų 543 238 43,83 13 5,46 225 94,54
20. Staškūniškio 396 213 53,79 4 1,88 209 98,12
20. Subačiaus 959 481 50,16 52 10,81 429 89,19
21. Šepetos 1028 404 39,30 35 8,66 369 91,34
21. Katlėrių 336 155 46,13 11 7,10 144 92,90
22. Skiemonių 542 261 48,15 7 2,68 254 97,32
22. Šimonių 580 321 55,34 32 9,97 289 90,03
23. Mačionių 317 167 52,68 9 5,39 158 94,61
24. Daujočių 224 139 62,05 12 8,63 127 91,37
25. Aulelių 175 105 60,00 7 6,67 98 93,33
26. Svėdasų 1452 727 50,07 63 8,67 664 91,33
27. Vaitkūnų 312 200 64,10 6 3,00 194 97,00
28. Troškūnų 1420 603 42,46 45 7,46 558 92,54
30. Vašuokėnų 192 104 54,17 4 3,85 100 96,15
31. Surdegio 393 169 43,00 4 2,37 165 97,63
32. Nausodės 196 99 50,51 8 8,08 91 91,92
33. Raguvėlės 399 225 56,39 10 4,44 215 95,56
34. Levaniškių 350 175 50,00 18 10,29 157 89,71
35. Traupio 389 215 55,27 15 6,98 200 93,02
36. Andrioniškio 493 271 54,97 12 4,43 259 95,57
37. Viešintų 820 417 50,85 27 6,47 390 93,53
Iš viso 35621 17464 49,03% 1032 5,91% 16432 94,09%