Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Antanas    BAURA

Apygarda: Anykščių - Kupiškio (Nr.49)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
numeris sąraše: 29

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1955-11-21
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Anykščiai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Gailiešionių k., Utenos r.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis LŽŪU Agronomija 1979


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Prancūzų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) TSKP, LKP, nuo 2001 metų esu LVLS narys.

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Lietuvos Respublikos Seimo narys 2000 - 2004

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Anykščių r. savivaldybės administracija, administracijos direktorius
  17. Visuomeninė veikla LVLS Anykščių r. skyriaus pirmininkas
  18. Pomėgiai Širdžiai mieli darbeliai sode, darže
  19. Šeiminė padėtis Našlys(-ė)
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Aurelija Baurienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Vaida Šilaikienė, Vaikas Egidijus Baura, Vaikas Mindaugas Baura

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė