Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Stasys    ŠEDBARAS

Apygarda: Tauragės (Nr.34)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 13

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Stasys ŠEDBARAS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys
  Kitos darbovietės, pareigos: Stasio Šedbaro advokatų kontora, advokatas, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fak., dekanas; Mykolo Romerio universiteto docentras

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Onutė
  Pavardė: Šedbarienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: Vilniaus Senvagės vidurinė mokykla, mokytoja
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Vilniaus m. Pirkimas–pardavimas
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Vilniaus raj. Statomas ūkio būdu
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Vilniaus m. Statomas ūkio būdu
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Vilniaus m. Pirkimas–pardavimas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Vilniaus raj. Privatizavimas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Šilalės raj. Dovanojimas

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Advokatų, notarų ir antstolių pajamos Stasio Šedbaro advokatų kontora
  Kitos pajamos Vilniaus miesto savivaldybė
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Mykolo Romerio universitetas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Vytauto Didžiojo universitetas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Vilniaus Senvagės vidurinė mokykla
  Autorinis atlyginimas Vilniaus komercinio arbitražo teismas
  Dividendai UAB „Justina“
  Dividendai UAB „Ripola“

  IV. Vertybiniai popieriai
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas
  Akcijos UAB „Justitia“
  Akcijos UAB „Ripola“

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Gauta paskola Bankas „Nordea“ 2005
  Nuoma (panauda) Bankas „Nordea“ 2005

  VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
  Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
  Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga Stasio Šedbaro advokatų kontora Teisinės paslaugos

  IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
  Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
  Pareigos ar ryšiai Lietuvos teisininkų draugija Narys, pirmininkas

  XI. Kiti duomenys ar aplinkybės, dėl kurių, deklaruojančiojo nuomone, gali kilti viešųju ir privačių interesų konfliktas
  Tipas Pavadinimas
  Kiti duomenys ar aplinkybės Nuolat besikeičiančios įmonės, įstaigos, organizacijos, kurioms pagal Teisinių paslaugų teikimo sutartis teikiamos teisinės paslaugos