Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Stasys    ŠEDBARAS

Apygarda: Tauragės (Nr.34)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 13

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1958 m. vasario 10 d. Šilalės rajono Tūjainių kaime.
  1976 m. su pagyrimu baigė Kaltinėnų vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, kurį 1981 m. su pagyrimu baigė
  2005 m. apgynė socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro disertaciją.
  1981–1982 m. dirbo kadrų inspektoriumi, juriskonsultu vienoje iš Vilniaus ūkinių organizacijų.
  1982 m. pradėjo dirbti vieno iš Vilniaus miesto administracinių rajonų prokuratūroje stažuotoju, prokuroro padėjėju, vyresniuoju prokuroro padėjėju.
  1987 m. paskirtas to paties Vilniaus rajono teismo teisėju.
  1989 m. paskirtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju, o 1992 m. sausio mėn. paskirtas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro pavaduotoju.
  1993 m. kovo 16 d. paskirtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju trejų metų kadencijai.
  Nuo 1996 m. kovo mėn. dirbo Lietuvos teisininkų draugijos žurnalo „Justitia“ redaktorių kolegijos primininku, įrašytas į advokatų sąrašą.
  1997 m. birželio mėn. paskirtas valstybės konsultantu valstybės ir žmogaus teisių klausimais Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko komandoje.
  1998 m. gegužės mėn. paskirtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru. Šias pareigas ėjo iki 1999 m. birželio 10 d.
  1999–2000 m. buvo Aukštesniojo administracinio teismo pirmininkas.
  Nuo 2000 m. lapkričio mėn. – Mykolo Romerio universiteto Administracinės teisės ir proceso katedros docentas.
  Nuo 2006 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Teisės instituto (dabar – fakulteto) direktorius, šio universiteto docentas.
  Nuo 2007 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys.
  Respublikos Prezidento dekretu 1996 m. kovo mėn. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.
  Lietuvos teisininkų draugijos atkūrimo 1988 m. signataras, draugijos vicepirmininkas, nuo 2004 m. balandžio 16 d. – Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas.
  Vedęs, žmona Onutė dirba pradinių klasių mokytoja, augina du sūnus ir dukterį.