50 Trak� rajono apygarda
0
1 Respublikon� partija
3
2 Lietuvos krik��ioni� demokrat� partija
4
3 Lietuvos centro s�junga
4
4 Lietuvos demokratin� darbo partija
0
5 Tautos pa�angos partija
7
10 T�vyn�s s�junga (Lietuvos konservatoriai)
6
11 Lietuvos lenk� rinkim� akcija
2
13 Lietuvos valstie�i� partija
1
15 Lietuvos socialdemokrat� partija
27
I� viso mandat�:
 


� prad�i� Atgal Pirmyn � pabaig�