56 Zaras� rajono apygarda
4
2 Lietuvos krik��ioni� demokrat� partija
2
3 Lietuvos centro s�junga
7
4 Lietuvos demokratin� darbo partija
6
10 T�vyn�s s�junga (Lietuvos konservatoriai)
0
11 Lietuvos lenk� rinkim� akcija
2
12 Lietuvos politini� kalini� ir tremtini� s�junga
3
13 Lietuvos valstie�i� partija
1
16 Lietuvi� tautinink� s�junga
25
I� viso mandat�:
 


� prad�i� Atgal