49 Tel�i� rajono apygarda
5
2 Lietuvos krik��ioni� demokrat� partija
4
3 Lietuvos centro s�junga
4
4 Lietuvos demokratin� darbo partija
0
5 Tautos pa�angos partija
11
10 T�vyn�s s�junga (Lietuvos konservatoriai)
0
12 Lietuvos politini� kalini� ir tremtini� s�junga
1
13 Lietuvos valstie�i� partija
2
15 Lietuvos socialdemokrat� partija
27
I� viso mandat�:
 


� prad�i� Atgal Pirmyn � pabaig�