Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Rietavo (Nr. 39) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 7844, rinkimuose dalyvavo: 4827 (61.54%).
Galiojančių biuletenių: 4598 (95.26%), negaliojančių: 229 (4.74%)
Mandatų skirstymo kvota: 201.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
1. Lietuvos valstiečių partija 949  47  996  5
25. Lietuvos centro sąjunga 826  44  870  4
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 544  83  627  3
17. Lietuvos liberalų sąjunga 478  26  504  3
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 414  20  434  2
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 385  22  407  2
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 362  10  372  2
9. Lietuvos socialdemokratų partija 157  23  180  -
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 152  16  168  -
18. Naujoji demokratija/ Moterų partija 37  40  -
  Iš viso: 4304  294  4598  21


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Daugėdų    2.  Giliogirio    3.  Labardžių    4.  Medingėnų    5.  Pelaičių    6.  Rietavo    7.  Sauslaukio    8.  Tverų    9.  Vatušių   

Rinkimų apygardos komisijos suskaičiuoti balsai