Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Rietavo (Nr. 39) apygarda

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Remeikis Antanas  114  2. 
2.   Saudargas Vaclovas  84  4. 
3.   Vizgirdienė Jadvyga  77  3. 
4.   Vyšteinaitė Milda  59  5. 
5.   Valavičius Juozapas Alfredas  58  1. 
6.   Vaškelienė Jovita  15  6.