Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Rietavo (Nr. 39) apygarda

Lietuvos centro sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Bačinskas Jonas Eugenijus  541  1. 
2.   Černeckis Antanas  362  3. 
3.   Maslauskas Albinas  327  4. 
4.   Vaizgirdas Antanas  322  2. 
5.   Andrijauskas Kostas  261  5. 
6.   Drevinskienė Janina  107  9. 
7.   Rekašius Jonas  57  14. 
8.   Rėkašienė Lidija  47  6. 
9.   Bružinskis Albinas  44  19. 
10.   Lengvenienė Alma  37  17. 
11.   Lakačauskas Mečislovas  35  11. 
12.   Kirklys Pranas  29  7. 
13.   Kažukauskas Kęstutis  29  16. 
14.   Dargevičienė Irena  24  13. 
15.   Varkalys Zigmas  22  8. 
16.   Gricius Steponas  17  10. 
17.   Černiauskienė Irena  18  12. 
18.   Buržinskienė Elena  10  15. 
19.   Dirmontas Algirdas  15  18. 
20.   Papievis Arūnas  20.