Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Rietavo (Nr. 39) apygarda

Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Mockus Zenonas  189  1. 
2.   Paulauskienė Viktorija  183  2. 
3.   Vasiliauskas Antanas  170  3. 
4.   Vasiliauskienė Virginija  82  13. 
5.   Žadeikienė Virgina  74  5. 
6.   Čiuteikienė Birutė  67  4. 
7.   Bėliauskas Admontas  56  11. 
8.   Jocienė Vida  41  12. 
9.   Mockienė Darutė  34  7. 
10.   Mockuvienė Aldona  31  6. 
11.   Barsteiga Zigmas  27  8. 
12.   Razbadauskis Kazimieras  9. 
13.   Mažrimas Povilas  10.