2012 metų II ketvirčio politinių partijų aukų ir aukotojų sąrašai

Politinė partija Aukotojų skaičius vnt. Fizinių asmenų aukos, Lt Juridinių asmenų aukos, Lt Bendra aukų suma, Lt Pastaba
Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys Iš viso
Lietuvos liaudies partija 0 0 0 0 0 0 2012-07-03
Lietuvos rusų sąjunga 0 0 0 0 0 0 2012-07-04
Tautinė partija LIETUVOS KELIAS 0 0 0 0 0 0 2012-08-28