2012 metų II ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Lietuvos liaudies partija

2012-07-03 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta