2012 metų II ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Lietuvos rusų sąjunga

2012-07-04 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta