Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852496959
Elektroninio pašto adresas: info@liberalai.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-05-14 150,00
2. SIGITAS RADZEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-05-15 150,00
3. NIJOLĖ LISEVIČIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-05-18 700,00
4. VISITA RAMANAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-05-21 30,00
5. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-21 10,00
6. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-21 10,00
7. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-21 10,00
8. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-22 5,00
9. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-22 10,00
10. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-22 10,00
11. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-22 10,00
12. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-22 10,00
13. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-22 10,00
14. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-22 12,00
15. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-22 12,00
16. ARVYDAS ŠVIRMICKAS Neprivaloma skelbti 2015-05-25 20,00
17. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-25 12,00
18. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-25 10,00
19. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-25 12,00
20. DARIUS KVEDARAVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-05-27 500,00
21. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-28 10,00
22. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-29 10,00
23. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-29 12,00
24. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-06-12 12,00
25. DARIUS STANKUS Neprivaloma skelbti 2015-06-16 2000,00
26. DARIUS STANKUS Neprivaloma skelbti 2015-06-16 1000,00
27. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-07-03 20,00
28. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 Neprivaloma skelbti 2015-05-21 34,00
29. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 Neprivaloma skelbti 2015-05-22 31,00
30. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-25 10,00
31. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-27 10,00
32. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-28 10,00
33. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-05-29 12,00
34. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-06-01 12,00
Iš viso: 4876,00  
fizinių asmenų: 3050,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 306,00  
kandidato nuosavos lėšos: 1350,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 170,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 4876,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Petras Račkauskas Neprivaloma skelbti 2015-05-26 100,00 grąžinta aukotojui
2015-05-26
Iš viso: 100,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 100,00  
fizinių asmenų: 100,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas