Politinės kampanijos dalyviai

Savarankiškų dalyvių skaičius: 13
        Iš jų:
        Politinių partijų skaičius - 8
        Politinių partijų iškeltų kandidatų sąrašų skaičius - 4
        Politinių partijų iškeltų kandidatų skaičius - 1

        Visuomeninių rinkimų komitetų skaičius - 0

        Save iškėlusių kandidatų skaičius – 0
        Pretendentų skaičius - 0

Atstovaujamųjų dalyvių skaičius: 21
        Iš jų:
        Politinių partijų iškeltų kandidatų sąrašų skaičius - 7
        Politinių partijų iškeltų kandidatų skaičius - 0

        Visuomeninių rinkimų komitetų iškeltų kandidatų skaičius - 0

        Kandidatų, įrašytų į kandidatų sąrašus, skaičius - 0

(+) – rodyti sąrašą, (-) – slėpti sąrašą


Savarankiškų dalyvių skaičius: 13
        Iš jų:
        Politinių partijų skaičius - 8
        Politinių partijų iškeltų kandidatų sąrašų skaičius - 4
        Politinių partijų iškeltų kandidatų skaičius - 1

        Visuomeninių rinkimų komitetų skaičius - 0

        Save iškėlusių kandidatų skaičius – 0
        Pretendentų skaičius - 0

Atstovaujamųjų dalyvių skaičius: 21
        Iš jų:
        Politinių partijų iškeltų kandidatų sąrašų skaičius - 7
        Politinių partijų iškeltų kandidatų skaičius - 0

        Visuomeninių rinkimų komitetų iškeltų kandidatų skaičius - 0

        Kandidatų, įrašytų į kandidatų sąrašus, skaičius - 0