Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Kazlų Rūdos rinkimų apygardoje Nr. 17 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: +37067775555
Elektroninio pašto adresas: giedriusbielskus@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Kazlų Rūdos 2014-12-22 331,33 1144,00
2. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Kazlų Rūdos 2015-01-02 1055,00 3642,70
3. GIEDRIUS BIELSKUS Kazlų Rūdos 2015-02-03 200,00 690,56
4. NIDAS MITRAUSKAS Kazlų Rūdos 2015-02-09 22,20 76,65
5. STASYS VALENTUKONIS Kazlų Rūdos 2015-02-10 7,40 25,55
6. GINA GIRDVAINIENĖ Kazlų Rūdos 2015-02-10 7,40 25,55
7. VALDAS KAZLAUSKAS Kazlų Rūdos 2015-02-10 14,80 51,10
8. JUSTINAS KAZLA Kazlų Rūdos 2015-02-10 14,80 51,10
9. DARIUS KARSOKAS Kazlų Rūdos 2015-02-10 7,40 25,55
10. JONAS BLAŽYS Kazlų Rūdos 2015-02-11 7,40 25,55
11. JUOZAS RIMGAUDAS OLEKAS Neprivaloma skelbti 2015-02-11 7,40 25,55
12. JUOZAS RINKEVIČIUS Kazlų Rūdos 2015-02-11 14,80 51,10
13. TADAS ŠALKAUSKAS Kazlų Rūdos 2015-02-18 365,00 1260,27
14. NIDAS MITRAUSKAS Kazlų Rūdos 2015-02-19 400,00 1381,12
15. MANTAS VARAŠKA Kazlų Rūdos 2015-02-20 245,00 845,94
16. MANTAS VARAŠKA Kazlų Rūdos 2015-03-31 30,00 103,58
17. TADAS ŠALKAUSKAS Kazlų Rūdos 2015-04-09 30,00 103,58
18. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Kazlų Rūdos 2015-04-15 500,00 1726,40
19. ERIKA MOTIEJAUSKIENĖ Kazlų Rūdos 2015-04-15 14,80 51,10
Iš viso: 3274,73 11306,95  
fizinių asmenų: 1388,40 4793,85  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 1886,33 6513,10  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 3274,73 11306,95  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Andrius Kairys Kazlų Rūdos 2015-02-09 7,40 25,55 grąžinta aukotojui
2015-04-15
2. Monika Kvederytė Kazlų Rūdos 2015-02-10 7,40 25,55 grąžinta aukotojui
2015-04-15
3. Aidas Sudeikis Kazlų Rūdos 2015-02-12 7,40 25,55 grąžinta aukotojui
2015-04-15
4. Paulius Paltanavičius Kazlų Rūdos 2015-02-17 14,80 51,10 grąžinta aukotojui
2015-04-15
5. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Kazlų Rūdos 2015-01-09 75,05 259,13 grąžinta aukotojui
2015-01-10
Iš viso: 112,05 386,88  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 112,05 386,88  
fizinių asmenų: 37,00 127,75  
juridinių asmenų: 75,05 259,13  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas