Lietuvos socialdemokratų partijos Kazlų Rūdos rinkimų apygardoje Nr. 17 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Kazlų Rūdos 2014-12-22 331,33 1144,00
2 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Kazlų Rūdos 2015-01-02 1055,00 3642,70
3 GIEDRIUS BIELSKUS Kazlų Rūdos 2015-02-03 200,00 690,56
4 NIDAS MITRAUSKAS Kazlų Rūdos 2015-02-09 22,20 76,65
5 STASYS VALENTUKONIS Kazlų Rūdos 2015-02-10 7,40 25,55
6 GINA GIRDVAINIENĖ Kazlų Rūdos 2015-02-10 7,40 25,55
7 VALDAS KAZLAUSKAS Kazlų Rūdos 2015-02-10 14,80 51,10
8 JUSTINAS KAZLA Kazlų Rūdos 2015-02-10 14,80 51,10
9 DARIUS KARSOKAS Kazlų Rūdos 2015-02-10 7,40 25,55
10 JONAS BLAŽYS Kazlų Rūdos 2015-02-11 7,40 25,55
11 JUOZAS RIMGAUDAS OLEKAS Neprivaloma skelbti 2015-02-11 7,40 25,55
12 JUOZAS RINKEVIČIUS Kazlų Rūdos 2015-02-11 14,80 51,10
13 TADAS ŠALKAUSKAS Kazlų Rūdos 2015-02-18 365,00 1260,27
14 NIDAS MITRAUSKAS Kazlų Rūdos 2015-02-19 400,00 1381,12
15 MANTAS VARAŠKA Kazlų Rūdos 2015-02-20 245,00 845,94
16 MANTAS VARAŠKA Kazlų Rūdos 2015-03-31 30,00 103,58
17 TADAS ŠALKAUSKAS Kazlų Rūdos 2015-04-09 30,00 103,58
18 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Kazlų Rūdos 2015-04-15 500,00 1726,40
19 ERIKA MOTIEJAUSKIENĖ Kazlų Rūdos 2015-04-15 14,80 51,10
Iš viso: 3274,73 11306,95  
fizinių asmenų: 1388,40 4793,85  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 1886,33 6513,10  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 3274,73 11306,95  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1 Andrius Kairys Kazlų Rūdos 2015-02-09 7,40 25,55 grąžinta aukotojui
2015-04-15
2 Monika Kvederytė Kazlų Rūdos 2015-02-10 7,40 25,55 grąžinta aukotojui
2015-04-15
3 Aidas Sudeikis Kazlų Rūdos 2015-02-12 7,40 25,55 grąžinta aukotojui
2015-04-15
4 Paulius Paltanavičius Kazlų Rūdos 2015-02-17 14,80 51,10 grąžinta aukotojui
2015-04-15
5 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Kazlų Rūdos 2015-01-09 75,05 259,13 grąžinta aukotojui
2015-01-10
Iš viso: 112,05 386,88  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 112,05 386,88  
fizinių asmenų: 37,00 127,75  
juridinių asmenų: 75,05 259,13  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00