Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus miesto rinkimų apygardoje Nr. 57 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865527820
Elektroninio pašto adresas: juras@pozela.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2014-11-24 14481,00 50000,00
2. Jūratė Riaubiškienė Vilniaus miesto 2014-12-29 289,62 1000,00
3. Lietuvos socialdemokratų partija Vilniaus miesto 2015-01-15 8688,00 29997,93
4. ARTŪRAS KRUPAUSKAS Vilniaus miesto 2015-01-28 135,88 469,17
5. MARIUS SKARUPSKAS Vilniaus miesto 2015-01-29 5000,00 17264,00
6. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-02-02 14481,00 50000,00
7. Pagojus Julius Vilniaus miesto 2015-02-02 1440,00 4972,03
8. Vainius Šarmavičius Vilniaus miesto 2015-02-02 1500,00 5179,20
9. AUKSĖ KONTRIMIENĖ Vilniaus miesto 2015-02-04 3370,00 11635,94
10. ALGIRDAS PIENIUTA Vilniaus miesto 2015-02-06 3465,00 11963,95
11. VITALIJA KLIUKIENĖ Vilniaus miesto 2015-02-09 1052,00 3632,35
12. SERGEJUS TICHOMIROVAS Vilniaus miesto 2015-02-11 1300,00 4488,64
13. VYTAUTAS MILĖNAS Vilniaus miesto 2015-02-12 2000,00 6905,60
14. TAURINTAS RUDYS Vilniaus miesto 2015-02-13 4000,00 13811,20
15. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-02-13 14481,00 50000,00
16. ARTŪRAS RUDOMANSKIS Vilniaus miesto 2015-02-17 206,00 711,28
17. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-02-23 15048,19 51958,39
18. Linas Jonauskas Vilniaus miesto 2015-02-26 4000,00 13811,20
19. SAULIUS POVILAITIS Vilniaus miesto 2015-02-26 5000,00 17264,00
20. EGIDIJUS GAIDAMAVIČIUS Vilniaus miesto 2015-02-26 2250,00 7768,80
21. RIMANTAS VAITKUS Vilniaus miesto 2015-02-27 430,00 1484,70
22. GINTAS KIMTYS Vilniaus miesto 2015-02-27 444,00 1533,04
23. Vida Martišienė Vilniaus miesto 2015-02-27 420,00 1450,18
24. Gintautas Kindurys Vilniaus miesto 2015-02-27 50,00 172,64
25. RIMA PIELIKYTĖ Vilniaus miesto 2015-02-27 2000,00 6905,60
26. Lietuvos socialdemoktarų partija Vilniaus miesto 2015-04-09 3000,00 10358,40
27. Lietuvos socialdemokratų partija Vilniaus miesto 2015-05-22 648,85 2240,35
28. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-06-03 349,40 1206,41
Iš viso: 109529,94 378184,97  
fizinių asmenų: 4529,62 15639,87  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 33822,88 116783,65  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 3998,25 13805,16  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 67179,19 231956,31  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 109529,94 378185,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Egidijus Gaidamavičius Vilniaus miesto 2015-02-28 250,00 863,20 grąžinta aukotojui
2015-03-05
2. Artūras Rudomanskis Vilniaus miesto 2015-02-28 84,56 291,97 grąžinta aukotojui
2015-03-05
Iš viso: 334,56 1155,17  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 334,56 1155,17  
fizinių asmenų: 334,56 1155,17  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas