Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Alytų" Alytaus miesto rinkimų apygardoje Nr. 2 (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 8 601 22955
Elektroninio pašto adresas: tautvydas.zemaitis@yahoo.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. GIEDRIUS ČEREŠKEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-01-12 290,00 1001,31
2. ANDRIUS RADVILAVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-01-14 100,00 345,28
3. ROSVYDAS BAUBLYS Neprivaloma skelbti 2015-01-15 290,00 1001,31
4. ROMUALDAS VARANAUSKAS Neprivaloma skelbti 2015-01-16 200,00 690,56
5. RIMGAUDAS ZANIAUSKAS Neprivaloma skelbti 2015-01-16 290,00 1001,31
6. LAIMA PAČĖSIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-16 290,00 1001,31
7. GEDIMINAS KAŠĖTA Neprivaloma skelbti 2015-01-16 250,00 863,20
8. VALIUS MICEVIČIUS Alytaus miesto 2015-01-26 200,00 690,56
9. ADELĖ DIMŠIENĖ Alytaus miesto 2015-01-26 290,00 1001,31
10. TAUTVYDAS ŽEMAITIS Alytaus miesto 2015-01-27 290,00 1001,31
11. ROMAS BUKEVIČIUS Alytaus miesto 2015-01-29 290,00 1001,31
12. AURIMAS KAŠELIONIS Alytaus miesto 2015-01-29 20,00 69,06
13. TOMAS VAILIONIS Alytaus miesto 2015-01-29 150,00 517,92
14. VAIDAS SAKAVIČIUS Alytaus miesto 2015-01-30 100,00 345,28
15. GYTIS LUGAUSKAS Alytaus miesto 2015-01-30 100,00 345,28
16. JURGITA LIUBAMIRSKIENĖ Alytaus miesto 2015-02-02 100,00 345,28
17. ROBERTAS KUNIGIŠKIS Alytaus miesto 2015-02-02 290,00 1001,31
18. RITA ABEČIŪNIENĖ Alytaus miesto 2015-02-02 80,00 276,22
19. INGA GLIEBIENĖ Alytaus miesto 2015-02-02 100,00 345,28
20. EDITA KEREVIČIENĖ Alytaus miesto 2015-02-04 100,00 345,28
21. REMIGIJUS BALČIŪNAS Alytaus miesto 2015-02-06 200,00 690,56
22. POVILAS TAMULYNAS Neprivaloma skelbti 2015-02-10 290,00 1001,31
23. GIEDRIUS ČEREŠKEVIČIUS Alytaus miesto 2015-02-12 88,00 303,85
24. GIEDRIUS ČEREŠKEVIČIUS Alytaus miesto 2015-02-18 314,00 1084,18
25. VALIUS MICEVIČIUS Alytaus miesto 2015-02-23 200,00 690,56
26. ELMARAS URMANAVIČIUS Alytaus miesto 2015-02-23 290,00 1001,31
27. ROBERTAS KUNIGIŠKIS Alytaus miesto 2015-02-24 200,00 690,56
28. ARVYDAS ADOMAITIS Alytaus miesto 2015-02-27 200,00 690,56
29. GIEDRIUS ČEREŠKEVIČIUS Alytaus miesto 2015-02-27 240,00 828,67
30. MODESTAS ČEREŠKEVIČIUS Alytaus miesto 2015-02-27 500,00 1726,40
Iš viso: 6342,00 21897,64  
fizinių asmenų: 490,00 1691,87  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 5852,00 20205,77  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 6342,00 21897,64  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Ramūnas Tarvainis Alytaus miesto 2015-01-27 200,00 690,56 grąžinta aukotojui
2015-02-04
2. Laima Pačėsienė Alytaus miesto 2015-01-14 290,00 1001,31 grąžinta aukotojui
2015-01-15
Iš viso: 490,00 1691,87  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 490,00 1691,87  
fizinių asmenų: 490,00 1691,87  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas