Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Alytų" Alytaus miesto rinkimų apygardoje Nr. 2 (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 GIEDRIUS ČEREŠKEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-01-12 290,00 1001,31
2 ANDRIUS RADVILAVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-01-14 100,00 345,28
3 ROSVYDAS BAUBLYS Neprivaloma skelbti 2015-01-15 290,00 1001,31
4 ROMUALDAS VARANAUSKAS Neprivaloma skelbti 2015-01-16 200,00 690,56
5 RIMGAUDAS ZANIAUSKAS Neprivaloma skelbti 2015-01-16 290,00 1001,31
6 LAIMA PAČĖSIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-16 290,00 1001,31
7 GEDIMINAS KAŠĖTA Neprivaloma skelbti 2015-01-16 250,00 863,20
8 VALIUS MICEVIČIUS Alytaus miesto 2015-01-26 200,00 690,56
9 ADELĖ DIMŠIENĖ Alytaus miesto 2015-01-26 290,00 1001,31
10 TAUTVYDAS ŽEMAITIS Alytaus miesto 2015-01-27 290,00 1001,31
11 ROMAS BUKEVIČIUS Alytaus miesto 2015-01-29 290,00 1001,31
12 AURIMAS KAŠELIONIS Alytaus miesto 2015-01-29 20,00 69,06
13 TOMAS VAILIONIS Alytaus miesto 2015-01-29 150,00 517,92
14 VAIDAS SAKAVIČIUS Alytaus miesto 2015-01-30 100,00 345,28
15 GYTIS LUGAUSKAS Alytaus miesto 2015-01-30 100,00 345,28
16 JURGITA LIUBAMIRSKIENĖ Alytaus miesto 2015-02-02 100,00 345,28
17 ROBERTAS KUNIGIŠKIS Alytaus miesto 2015-02-02 290,00 1001,31
18 RITA ABEČIŪNIENĖ Alytaus miesto 2015-02-02 80,00 276,22
19 INGA GLIEBIENĖ Alytaus miesto 2015-02-02 100,00 345,28
20 EDITA KEREVIČIENĖ Alytaus miesto 2015-02-04 100,00 345,28
21 REMIGIJUS BALČIŪNAS Alytaus miesto 2015-02-06 200,00 690,56
22 POVILAS TAMULYNAS Neprivaloma skelbti 2015-02-10 290,00 1001,31
23 GIEDRIUS ČEREŠKEVIČIUS Alytaus miesto 2015-02-12 88,00 303,85
24 GIEDRIUS ČEREŠKEVIČIUS Alytaus miesto 2015-02-18 314,00 1084,18
25 VALIUS MICEVIČIUS Alytaus miesto 2015-02-23 200,00 690,56
26 ELMARAS URMANAVIČIUS Alytaus miesto 2015-02-23 290,00 1001,31
27 ROBERTAS KUNIGIŠKIS Alytaus miesto 2015-02-24 200,00 690,56
28 ARVYDAS ADOMAITIS Alytaus miesto 2015-02-27 200,00 690,56
29 GIEDRIUS ČEREŠKEVIČIUS Alytaus miesto 2015-02-27 240,00 828,67
30 MODESTAS ČEREŠKEVIČIUS Alytaus miesto 2015-02-27 500,00 1726,40
Iš viso: 6342,00 21897,64  
fizinių asmenų: 490,00 1691,87  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 5852,00 20205,77  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 6342,00 21897,64  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1 Ramūnas Tarvainis Alytaus miesto 2015-01-27 200,00 690,56 grąžinta aukotojui
2015-02-04
2 Laima Pačėsienė Alytaus miesto 2015-01-14 290,00 1001,31 grąžinta aukotojui
2015-01-15
Iš viso: 490,00 1691,87  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 490,00 1691,87  
fizinių asmenų: 490,00 1691,87  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00