Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

ŽEMAIČIŲ PARTIJA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 8 616 06935
Elektroninio pašto adresas: zemaiciu.par@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2014-11-26 695,09 2400,00
2. EGIDIJUS SKARBALIUS Klaipėdos rajono 2014-12-22 289,62 1000,00
3. RASA DABKEVIČIENĖ Klaipėdos rajono 2014-12-22 289,62 1000,00
4. ALMA MACIJAUSKAITĖ Klaipėdos rajono 2014-12-23 608,20 2100,00
5. VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2014-12-23 1303,29 4500,00
6. RASA DABKEVIČIENĖ Klaipėdos rajono 2015-01-06 579,00 1999,17
7. VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-01-08 780,00 2693,18
8. VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-01-09 500,00 1726,40
9. VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-02 800,00 2762,24
10. VYTAUTAS STATKUS Klaipėdos rajono 2015-02-03 500,00 1726,40
11. VYTAUTAS STATKUS Klaipėdos rajono 2015-02-03 500,00 1726,40
12. VYTAUTAS STATKUS Klaipėdos rajono 2015-02-04 450,00 1553,76
13. VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-11 1200,00 4143,36
14. VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-12 400,00 1381,12
15. Mickus Edmundas Klaipėdos rajono 2015-02-12 100,00 345,28
16. VYTAUTAS STATKUS Klaipėdos rajono 2015-02-12 100,00 345,28
17. EGIDIJUS SKARBALIUS Klaipėdos rajono 2015-02-12 715,00 2468,75
18. BIRUTĖ KALVAITIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-13 30,00 103,58
19. GINTARAS SENDRIUS Klaipėdos rajono 2015-02-13 42,00 145,02
20. GINTARAS VIRBAUSKIS Klaipėdos rajono 2015-02-13 44,00 151,92
21. Simonaitytė Sinušienė Lijana Klaipėdos rajono 2015-02-13 30,00 103,58
22. LIJANA SIMONAITYTĖ-SINUŠIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-13 20,00 69,06
23. LIJANA SIMONAITYTĖ-SINUŠIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-13 300,00 1035,84
24. JONAS KAVALIAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-17 17,00 58,70
25. VILMA BALTUONIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-17 20,00 69,06
26. REGIMANTAS ŠILINSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-17 30,00 103,58
27. DAIVA ŠILINSKIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-17 30,00 103,58
28. SIMONAS LAUGALIS Klaipėdos rajono 2015-02-18 30,00 103,58
29. VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-18 750,00 2589,60
30. VIRGINIJA BRUŽINSKIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-19 500,00 1726,40
31. VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-19 500,00 1726,40
32. VIRGINIJA BRUŽINSKIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-20 80,00 276,22
33. Danutė Gelumbauskienė Klaipėdos rajono 2015-02-20 20,00 69,06
34. EDVARDAS LEGECKAS Klaipėdos rajono 2015-02-20 30,00 103,58
35. Mickus Edmundas Klaipėdos rajono 2015-02-23 480,00 1657,34
36. LAIMA PABRĖŽIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-23 30,00 103,58
37. EDVARDAS LEGECKAS Klaipėdos rajono 2015-02-24 580,00 2002,62
Iš viso: 13372,82 46173,62  
fizinių asmenų: 608,20 2100,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 12764,62 44073,64  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 13372,82 46173,64  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Vaclovas Macijauskas Klaipėdos rajono 2014-12-16 1737,72 6000,00 grąžinta aukotojui
2014-12-23
2. Lijana Simonaitytė-Sinušienė Klaipėdos rajono 2014-12-22 289,62 1000,00 grąžinta aukotojui
2014-12-24
Iš viso: 2027,34 7000,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 2027,34 7000,00  
fizinių asmenų: 2027,34 7000,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas