ŽEMAIČIŲ PARTIJA (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2014-11-26 695,09 2400,00
2 EGIDIJUS SKARBALIUS Klaipėdos rajono 2014-12-22 289,62 1000,00
3 RASA DABKEVIČIENĖ Klaipėdos rajono 2014-12-22 289,62 1000,00
4 ALMA MACIJAUSKAITĖ Klaipėdos rajono 2014-12-23 608,20 2100,00
5 VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2014-12-23 1303,29 4500,00
6 RASA DABKEVIČIENĖ Klaipėdos rajono 2015-01-06 579,00 1999,17
7 VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-01-08 780,00 2693,18
8 VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-01-09 500,00 1726,40
9 VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-02 800,00 2762,24
10 VYTAUTAS STATKUS Klaipėdos rajono 2015-02-03 500,00 1726,40
11 VYTAUTAS STATKUS Klaipėdos rajono 2015-02-03 500,00 1726,40
12 VYTAUTAS STATKUS Klaipėdos rajono 2015-02-04 450,00 1553,76
13 VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-11 1200,00 4143,36
14 VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-12 400,00 1381,12
15 Mickus Edmundas Klaipėdos rajono 2015-02-12 100,00 345,28
16 VYTAUTAS STATKUS Klaipėdos rajono 2015-02-12 100,00 345,28
17 EGIDIJUS SKARBALIUS Klaipėdos rajono 2015-02-12 715,00 2468,75
18 BIRUTĖ KALVAITIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-13 30,00 103,58
19 GINTARAS SENDRIUS Klaipėdos rajono 2015-02-13 42,00 145,02
20 GINTARAS VIRBAUSKIS Klaipėdos rajono 2015-02-13 44,00 151,92
21 Simonaitytė Sinušienė Lijana Klaipėdos rajono 2015-02-13 30,00 103,58
22 LIJANA SIMONAITYTĖ-SINUŠIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-13 20,00 69,06
23 LIJANA SIMONAITYTĖ-SINUŠIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-13 300,00 1035,84
24 JONAS KAVALIAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-17 17,00 58,70
25 VILMA BALTUONIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-17 20,00 69,06
26 REGIMANTAS ŠILINSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-17 30,00 103,58
27 DAIVA ŠILINSKIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-17 30,00 103,58
28 SIMONAS LAUGALIS Klaipėdos rajono 2015-02-18 30,00 103,58
29 VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-18 750,00 2589,60
30 VIRGINIJA BRUŽINSKIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-19 500,00 1726,40
31 VACLOVAS MACIJAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-02-19 500,00 1726,40
32 VIRGINIJA BRUŽINSKIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-20 80,00 276,22
33 Danutė Gelumbauskienė Klaipėdos rajono 2015-02-20 20,00 69,06
34 EDVARDAS LEGECKAS Klaipėdos rajono 2015-02-20 30,00 103,58
35 Mickus Edmundas Klaipėdos rajono 2015-02-23 480,00 1657,34
36 LAIMA PABRĖŽIENĖ Klaipėdos rajono 2015-02-23 30,00 103,58
37 EDVARDAS LEGECKAS Klaipėdos rajono 2015-02-24 580,00 2002,62
Iš viso: 13372,82 46173,62  
fizinių asmenų: 608,20 2100,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 12764,62 44073,64  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 13372,82 46173,64  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1 Vaclovas Macijauskas Klaipėdos rajono 2014-12-16 1737,72 6000,00 grąžinta aukotojui
2014-12-23
2 Lijana Simonaitytė-Sinušienė Klaipėdos rajono 2014-12-22 289,62 1000,00 grąžinta aukotojui
2014-12-24
Iš viso: 2027,34 7000,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 2027,34 7000,00  
fizinių asmenų: 2027,34 7000,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00