2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Julius Tomas    Žulkus

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Palangos miesto (Nr. 31)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 5


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: JULIUS TOMAS ŽULKUS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: ŽANETA
Pavardė: ŽULKUVIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Karjeros valstybės tarnautojas struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas, PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, RINKLIAVŲ SKYRIAUS VEDĖJA
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2001-02-20 125186492 UAB ,,TIMOTIS“ GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2011-07-13 152595415 UAB ,,PALANGOS AUTOBUSŲ STOTIS“ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS, GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2012-07-03 2012-09-10 185675484 UAB ,,PRAMOGŲ KRANTAS“ GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2011-09-25 152698116 PALANGOS ROTARY KLUBAS KLUBO PREZIDENTAS, GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2011-09-25 125185967 VŠĮ PALANGOS MIESTO VANDENS MOTOCIKLŲ KLUBAS GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2011-07-14 124720961 VŠĮ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS, GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS
Sutuoktinis Lietuvos Respublika Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas 1999-03-18 125196077 PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA GALIMAS SUTUOKTINĖS DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS VALSTYBĖS TARNYBOJE

ID001S SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
sandorio šalis
Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
šalies kodas
Kitos sandorio
šalies pavadinimas
Sandorio
objekto pavadinimas
Deklaruojantysis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2004-06-14 230000 112029270 AB DNB BANKAS PINIGAI GYVENAMOJO NAMO STATYBAI
Deklaruojantysis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2005-11-21 72000 112029270 AB DNB BANKAS PINIGAI GYVENAMOJO NAMO STATYBAI

ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos LORETA ŽULKUVIENĖ SUTUOKTINĖS SESUO DIRBA PALANGOS STASIO VAINIŪNO MENO MOKYKLOJE, GALIMAS DEKLARUOJAČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS