2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Julius Tomas    Žulkus

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Palangos miesto (Nr. 31)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 5


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 179700,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 22000,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 110215,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 0 Lt
V. Gautos paskolos: 214836,00 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM305 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)
26438,74 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma)
3256,00 Lt