2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai


 
Kandidato rinkimų programa

Gintautas    Labanauskas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Kauno miesto (Nr. 15)
Iškėlė: Visuomeninis rinkimų komitetas „Gintauto Labanausko komanda „Dirbam Kaunui“
numeris sąraše:


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: GINTAUTAS LABANAUSKAS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: RAIMONDA
Pavardė: LABANAUSKIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, VŠĮ KAUNO ŠILAINIŲ POLIKLINIKA ALEKSOTO PSP POLIKLINIKA
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2007-06-12 300871572 UAB ''LUXERA'' VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "DIRBAM KAUNUI"
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2003-04-01 188764867 KAUNO M. SAVIVALDYBĖ GINTAUTO LABANAUSKO LABDAROS IR PARAMOS FONDAS; RESPUBLINĖ AFGAN ISTANŲ KARO VETERANŲ BEI KITŲ KARINIŲ KONFLIKTŲ DALYVIŲ ASOCIACIJA

ID001S SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
sandorio šalis
Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
šalies kodas
Kitos sandorio
šalies pavadinimas
Sandorio
objekto pavadinimas
Deklaruojantysis Paskola (gauta) Notarinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2008-09-15 185459 112029270 DNB BANKAS PASKOLA
Deklaruojantysis Paskola (suteikta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2007-07-12 219430 300871572 UAB 'LUXERA' AKCININKO PASKOLA
Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-03-07 164000 221379210 UAB V24 BUTAS

ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
Deklaruojantysis Veikla, įsigijus verslo liudijimą 2014-04-01

ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
NĖRA