2014 m. gegužės 25 d. rinkimai į Europos Parlamentą

REIMUNDAS    VARAPICKAS

Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 18

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 281908,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 0 Lt
III. Piniginės lėšos: 44000,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 0 Lt
V. Gautos paskolos: 0 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM308 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM308 formos 12, 13, 13A, 14, 20 laukelių ir GPM308 formos V priedo V13 laukelių suma)
40042,32 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM308 formos 26 laukelis)
6006,00 Lt