2014 m. gegužės 25 d. rinkimai į Europos Parlamentą

REIMUNDAS    VARAPICKAS

Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 18

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Gimė 1951 m. vasario 25 d. Šiauliuose.
1969 m. baigė Šiaulių 5-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Didždvario gimnazija).
1977 m. baigęs Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją ir aukštojo mokslo baigimo diplomą.
Po privalomos karinės tarnybos SSSR kariuomenėje, 1973 m. dirbo Šiaulių televizorių gamykloje radiotechninės aparatūros surinkėju, nuo 1977 m. – Šiaulių 2-ojoje vidurinėje mokykloje-internate (dabar – Vijolių vidurinė mokykla) mokytoju. Nuo 1998 m. eina Šiaulių rajono Bubių mokyklos direktoriaus pareigas.
2001 m. įgijo III vadybinę kvalifikacinę kategoriją, vyko į kvalifikacinę stažuotę Danijoje, 2002 m. – Latvijoje, o 2006 m. – Suomijoje. Nuolat tobulina kvalifikaciją Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute, Šiaulių rajono ir miesto Švietimo centruose, Pedagogų profesinės raidos centre ir kitų institucijų organizuojamuose mokymuose.
Yra Kaimo rašytojų sąjungos narys, savo kūrybą spausdina šios kūrybinės organizacijos leidiniuose ir Šiaulių skyriaus almanachuose „Vasaros slėniai“, „Slėnių aidai“, „Sėkmės akimirkos“, „Geros mintys dvasiai reikalingos“. Paskelbė straipsnių pedagoginiame „Dialogo“ savaitraštyje, „Šiaulių krašto“ dienraštyje ir kt. Su mokyklos pedagogai 2006 m. išleido metodinį leidinį „Dalijamės patirtimi“, 2009 m. – „Bubių pagrindinė mokykla“.
Skaitė pranešimus Šiaulių rajono ir miesto organizacijų seminaruose, Socrates/Comenus projektuose, respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Pilietiškumo ugdymo situacija ir perspektyvos šiuolaikinėje mokykloje“, Pagrindinių mokyklų asociacijos taryboje, darbo grupėse, asociacijos metinėse konferencijose, Šiaulių apskrities rajonų mokyklose.
2009 m. išrinktas Šiaulių miesto Medelyno seniūnijos seniūnaičiu (Eglyno ir Skroblų kvartalo).
Moka rusų, anglų kalbas (latvių kalbos pagrindai).
Pomėgiai: kaštotyrinė visuomeninė, kūrybinė veikla.
Vedęs, turi 3 vaikus.