Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių kaimiškojoje rinkimų apygardoje Nr. 45 kandidatas LINAS ANDRULIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861651005
Elektroninio pašto adresas: linasandrulis@yahoo.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: LINA VERBIENĖ
Telefonas: 865650003
El. paštas: lina@linmarta.lt
Dalyvių sąrašas